Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор.

У 1992 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. З 1992 по 1995 роки навчалася в аспірантурі при Українському державному хіміко-технологічному університеті. У грудні 1995р. захистила кандидатську дисертацію. З 1997 р. працює в НГУ на посадах керівника Інформаційного комп’ютерного комплексу, доцента, професора (кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Атестат професора 12ПР №008558). У червні 2008 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». З жовтня 2011 р. працювала завідувачем кафедри безпеки інформації та телекомунікацій.

Має 71 публікацій, з них 40 статей у фахових виданнях.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Криптологія у прикладах, текстах і задачах», що використовується у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Прикладна криптологія», «Криптографія та стеганографія», «Криптологічні системи та їх реалізація» для студентів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Наукова діяльність спрямована на вирішення проблемних питань у галузі автоматизованих систем керування, синтезу та аналізу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, розробки систем захисту інформації, розробки систем управління інформаційною безпекою підприємства. Бабенко Т.В. Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07. Має статус академіка адвоката ISACA – всесвітньо відомої організації з розробки методологій та стандартів в галузі управління, аудиту і безпеки інформаційних технологій (ІТ).