Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук.

У 1999 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Математика та інформатика».

У червні 2017 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Є автором 13 наукових праць.

Наукові інтереси: інформаційна безпека, проблематика кібербезпеки, технології дистанційного навчання.

Педагогічний стаж: понад 13 років.