Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» в Національному університеті харчових технологій.

В 2005 по 2015 рр. працював на посаді доцента кафедри «Комп’ютеризованих систем захисту інформації» Національного авіаційного університету, де і отримав вчене звання доцента в 2007 р.

Сфера наукових інтересів – інформаційно-комунікаційні системи та мережі, програмно-технічні засоби захисту інформації.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.