Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент.

У 2009 році закінчила ПВНЗ Європейський університет за спеціальністю інтелектуальні системи прийняття рішень та здобула кваліфікацію магістр з інтелектуальних систем.

Автор 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях. У березні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.06 інформаційні технології.

Тематика наукових досліджень: інформаційно-телекомунікаційні системи, захист інформації, технології хмарних обчислень, технології дистанційного навчання.