В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, факультет інформаційних технологій на кафедрі кібербезпеки і захисту інформації відбувся захист дипломних робіт здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в дистанційному форматі (1 рік та 9 місяців навчання) за спеціальністю 125 кібербезпека, 26-28 травня 2020 року, група КБм.