Хало Людмила Іванівна

Провідний фахівець кафедри кібербезпеки та захисту інформації.

Закінчила у 2001 році Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах» та здобула кваліфікацію – інженер-системотехнік.

Вялкова Віра Іванівна

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент.

У 2009 році закінчила ПВНЗ Європейський університет за спеціальністю інтелектуальні системи прийняття рішень та здобула кваліфікацію магістр з інтелектуальних систем.

Автор 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях. У березні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.06 інформаційні технології.

Тематика наукових досліджень: інформаційно-телекомунікаційні системи, захист інформації, технології хмарних обчислень, технології дистанційного навчання.

Вялкова Вера Ивановна

Доцент кафедры кибербезопасности и защиты информации, кандидат технических наук, доцент.

В 2009 году окончила ЧВУЗ Европейский университет по специальности интеллектуальные системы принятия решений и получила квалификацию магистр интеллектуальных систем.

Автор 40 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. В марта 2014 защитила кандидатскую диссертацию по техническим наукам по специальности 05.13.06 информационные технологии.

Тематика научных исследований: информационно-телекоммуникационные системы, защита информации, технологии облачных вычислений, технологии дистанционного обучения.

Зюбина Руслана Витальевна

Доцент кафедры кибербезопасности и защиты информации, кандидат технических наук.

В 2013 году закончила Национальный авиационный университет по специальности «Безопасность информационных и коммуникационных систем».

В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.06 «Информационные технологии» в Национальном авиационном университете.

Сфера научных интересов – обеспечение информационной безопасности, защита информации в информационнокоммуникационных системах и сетях, технические средства защиты информации.

Зюбіна Руслана Віталіївна

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук.

У 2013 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

В 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» в Національному авіаційному університеті.

Сфера наукових інтересів – забезпечення інформаційної безпеки, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах, технічні засоби захисту інформації.

Хало Людмила Ивановна

Ведущий специалист кафедры кибербезопасности и защиты информации.

Окончила в 2001 году Киевский международный университет гражданской авиации по специальности «Автоматизированное управление в технических и организационных системах» и получила квалификацию инженер-системотехник.