Site developers team

Yekatierina Churakova aka Katushka Induktivnosti

Yekatierina Churakova aka Katushka Induktivnosti

Web-developer & web-designer

Yelizaveta Gontkovskaya

Yelizaveta Gontkovskaya

Content manager

Kirill Andrusenko aka Villinage

Kirill Andrusenko aka Villinage

Translator & logo designer