Professors

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор

Вища освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр математики.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Функції на тривимірних многовидах» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія та топологія».
 • Докторська дисертація: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2007 − 2013 рр. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, старший викладач, доцент, керівник Центру заочної, дистанційної, післядипломної освіти та міжнародних програм;
 • 2013 − 2014 рр. Державний університет телекомунікацій, доцент;
 • З 2014 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент, професор кафедри.

Наукові праці: 

Більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 посібники, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 підручника, зокрема англійською мовою, 45 статей у фахових виданнях України, 7 публікацій у збірниках включених до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, інформаційна та кібербезпека, охорона даних, освітньо-наукова політика, управління вищою освітою, освітньо-наукове законодавство.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Участь у робочих групах з розробки Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2015), «Про фахову передвищу освіту» (2019), Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти;
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 125 — Кібербезпека, 256 – Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);
 • Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.09 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, член редколегії наукового журналу «Безпека інформаційних систем і технологій», Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • 2013 – 2017 – участь у реалізації проєкту ENGENSEC (Educating the Next generation experts in Cyber Security) у рамках програми TEMPUS IV з розробки магістерської програми нового покоління фахівців з інформаційної безпеки, визнаної в ЄС (Швеція, Польща, Латвія, Німеччина);
 • 24.02–6.03.2016 – участь у програмі «Відкритий світ» – навчальний візит і стажування у США за темою: «Роль громадянського суспільства та освіти у розбудові держави» (Вашингтон, Річмонд);
 • 11–21.04.2016 – участь у програмі «Study Tours to Poland» – навчальний візит за темою: «Вивчення польського досвіду реформування та функціонування системи освіти в контексті реформи місцевого самоврядування (децентралізації): досвід Сілезького воєводства» (Польща);
 • 05.11–03.12.2017 – участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з оточенням». Успішно захистила мікро-проєкт на тему: «Роль академічного середовища в стратегічному управлінні у сфері вищої освіти: польський досвід та українська практика.” (міжнародне стажування на базі Варшавського та Краківського університетів);
 • 22–23.06.2018 – участь в українсько-польському ректорському семінарі «Діяльність національних конференцій ректорів в Україні та Польщі на тлі загальноєвропейських тенденцій» у рамках проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк);
 • 01–04.04.2019 – участь у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питань фінансування вищої освіти у рамках візиту Спілки ректорів ВНЗ України в Познаньський університет ім. Адама Міцкевича у рамках проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти» (Познань, Польща).

Нагороди:

 • Почесна Грамота Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм;
 • Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність;
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, значні особисті заслуги у науково-педагогічній діяльності та вклад в ліцензування і акредитацію спеціальностей факультету інформаційних технологій;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України;
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за ефективне сприяння формування та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні проєкту Закону України «Про фахову передвищу освіту»;
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»;
 • Звання кращий викладач факультету інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році.

Бабенко Тетяна Василівна

Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор

Вища освіта:

Український Державний хіміко-технологічний університет (Дніпро, Україна).

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи і моделі штучного інтелекту в керамічному виробництві» за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування».

Досвід роботи: 

 • 1992 − 1995 рр. Аспірантка Українського державного хіміко-технологічного університету (Дніпро, Україна);
 • 1997 − 1999 рр. Доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна);
 • 1997 − 2016 рр. Керівник інформаційного комп’ютерного комплексу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна);
 • 2006 − 2010 рр. Доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна);
 • 2011 − 2016 рр. Завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна);
 • З 2016 р. Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ Україна).

Наукові праці: 

Більше 100 наукових публікацій. Індекс Гірша в Scopus – 1; у Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Інтелектуальні технології ідентифікації інцидентів кібербезпеки, інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної та кібербезпеки.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 27.709.01;
 • Член IEEE;
 • Участь у роботі над міжнародним проектом ТЕМПУС «Інтегровані системи університетського менеджменту: досвід ЄС для країн СНД» на базі університету Кобленц-Ландау (Німеччина).

Нагороди:

 • Знак «Відмінник освіти України №67863»;
 • Знак «За наукові досягнення» № 864;
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 85107.

Толюпа Сергій Васильович

Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор

Вища освіта:

Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО ім. маршала авіації О.І. Покришкіна (КВІРТУ ППО). Автоматизовані системи управління. Інженер радіоелектроніки.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: спецтема за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння та військова техніка».
 • Докторська дисертація: «Дослідження функціонування інфокомунікаційних мереж нового покоління на основі інтелектуальних технологій» за спеціальністю 05.12.02 − «Телекомунікаційні системи та мережі».

Досвід роботи: 

 • 1981 − 2008 рр. Служба на інженерних, наукових та педагогічних посадах в лавах Збройних Сил України.
 • 2008 − 2015 рр. Держаний університет телекомунікацій (ДУТ). Доцент, завідувач кафедр, директор Навчально наукового інституту захисту інформації.
 • З 2015 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 300 наукових праць, серед яких 8 монографій, 24 навчальних посібники, 143 статті у фахових виданнях України, публікацій в іноземних виданнях – 14, 157 тез доповідей на конференціях, публікацій в Scopus – 14. Індекс Гірша в Scopus – 4, у Google Scholar – 7.

Наукові інтереси:

Управління мережами на основі інтелектуальних технологій, інформаційні технології, кібербезпека.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» та Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Бере участь у міжнародних конференціях, є членом IEEE та програмного комітету трьох конференцій, які проводяться під його егідою, співпрацює з науковими установами та підприємствами Грузії, Литви та ін.

Бучик Сергій Степанович

Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, доцент

Вища освіта:

 • 1988 – 1993. Житомирське вище училище радіоелектроніки протиповітряної оборони, спеціальність “Радіотехнічні засоби”, кваліфікація – радіоінженер.
 • 2007 – 2009. Національна академія оборони України, спеціальність “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)”, спеціалізація “Організація зв’язку, автоматизація   управління, захисту  інформації   та  інформаційно-аналітичного забезпечення у військах (силах)”, кваліфікація – магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня, диплом з відзнакою.
 • 2001 – 2004. Очна ад’юнктура при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки, достроково захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка.

Захищені дисертації:

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук при спеціалізованій раді Д 26.062.17 Національного авіаційного університету за спеціальністю 21.05.01 – інформаційна безпека держави.  Тема дисертації: «Методологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів».

Досвід роботи: 

 • 1993 – 2000. Проходження служби у ЗС України на посадах інженерно-технічного складу
 • 2000 – жовтень 2017. Проходження служби у ЗС України на посадах науково-педагогічних працівників (від посади викладача кафедри комп’ютерних систем ЖВІРЕ до начальника кафедри захисту інформації та кібербезпеки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства ЖВІ імені С.П. Корольова)
 • З листопада 2017 професор кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації навчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій НАУ
 • З вересня 2018 професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові праці: 

Більше 150 науково-методичних праць, у тому числі 125 наукових публікацій, 4 авторські свідоцтва на твір (комп’ютерна програма), решта – навчально-методична. Індекс Гірша в Scopus – 1; у Google Scholar – 7.

Наукова та міжнародна діяльність:

Пройшов наукове стажування за кордоном у 2019 році.

Бере участь у міжнародних конференціях, є членом IEEE Ukraine Section IT / Information Theory Societies Joint Chapter з 2018 року: №95410890

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, інформаційна безпека, теорія прийняття рішень.

Наконечний Володимир Сергійович

Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, ст.н.с.

Вища освіта:

Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО ім. маршала авіації О.І. Покришкіна (КВІРТУ ППО). Автоматизовані системи управління. Інженер радіоелектроніки.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: спецтема за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння та військова техніка».
 • Докторська дисертація: «Методи та засоби підвищення ефективності функціонування радіотехнічних систем розпізнавання багатопозиційного базування» за спеціальністю 05.12.13 − «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».

Досвід роботи: 

 • 1981 − 2011 рр. Служба на інженерних, наукових та педагогічних посадах в лавах Збройних Сил України.
 • 2011 − 2017 рр. Держаний університет телекомунікацій (ДУТ). Доцент, завідувач кафедр, директор Навчально наукового інституту захисту інформації.
 • З 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 160 наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 навчальних посібника, 56 статей у фахових виданнях України, в іноземних виданнях 8, 84 теза доповідей на конференціях, публікацій в Scopus – 8. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Радіолокація, радіонавігація, кібербезпека.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д26.062.19 у Національному авіаційному університеті.
 • Бере участь у міжнародних конференціях, є членом IEEE та програмного комітету конференцій, які проводяться під його егідою, співпрацює з науковими установами та підприємствами Грузії, Литви та ін.

Браіловський Микола Миколайович

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент

Вища освіта:

Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса) інженер радіозв’язку, радіомовлення та телебачення.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація:  за спеціальністю 05.13.21 – «Системи захисту інформації».

Досвід роботи: 

 • 1994 – 2005 рр. Національний авіаційний університет, інженер, аспірант, асистент, доцент кафедри засобів захисту інформації
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Державний університет телекомунікацій):
  • 2005 – 2007 рр. доцент кафедри безпеки інформаційних технологій;
  • 2007 – 2012 рр. завідувач кафедрою комп’ютерних систем та мереж;
  • 2013 – листопад 2014 рр. доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж;
  • листопад 2014 – вересень 2015 рр. докторант;
  • вересень 2015 – січень 2016 рр. завідувач кафедрою комп’ютерних систем та мереж;
  • січень 2016 – вересень 2016 рр. завідувач кафедрою системного аналізу;
 • з вересня 2016 – доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 130 наукових праць, серед яких 3 монографій, 3 навчальний посібник, понад 50 статей у фахових виданнях України, понад 70 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, в Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Технічний захист інформації, кібербезпека, національна безпека.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член спеціалізованої вченої ради К 41.052.11, Одеський національний політехнічний університет.

Вялкова Віра Іванівна

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент

Вища освіта:

ПВНЗ «Європейський університет». Магістр з інтелектуальних систем прийняття рішень.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2012 – 2014 – старший викладач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін ПВНЗ «Європейський університет».
 • 2014 – 2016 – асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2016 р. – доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 50 наукових праць, серед яких 5 статей в наукових журналах, що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, 21 статей у фахових виданнях, понад 25 публікацій тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Аудит інформаційної безпеки, інформаційна безпека, кібербезпека.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Участь в IX Міжнародній конференції “Інженер XXI століття”, Університет Бельсько-Бяла, Польща.

Пархоменко Іван Іванович

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент

Вища освіта:

Український державний університет харчових технологій. Інженер з автоматизації.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки» за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів».

Досвід роботи: 

 • 1996 – 1999 рр. Український державний університет харчових технологій, аспірант.
 • 1999 – 2004 рр. Асистент кафедри інформаційних систем УДУХТ.
 • 2004 – 2005 рр. Доцент кафедри інформаційних систем Європейського університету.
 • 2005 – 2015 рр. Доцент кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного університету.
 • З 1 вересня 2015 р. Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 100 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 7 навчально-методичних праць, 56 статей, 58 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 2.

Наукові інтереси:

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі, програмно-технічні засоби захисту інформації.

Нагороди:

 • Подяка Національного авіаційного університету;
 • Подяка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Зюбіна Руслана Віталіївна

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Національний авіаційний університет, професіонал з організації інформаційної безпеки.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2013 – 2018 рр. Національний авіаційний університет. Асистент, старший викладач.
 • З 2018 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент, доцент,

Наукові праці: 

Більше 80 наукових праць, серед яких 6 монографій, 1 навчальний посібник, 22 статті у фахових виданнях України, 69 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Кібербезпека, інформаційні технології.

Мирутенко Лариса Вікторівна

Доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Вчитель математики та інформатики.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 1999 – 2000 рр. Вчитель математики та інформатики загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів.
 • 2000 – 2002 рр. менеджер ДП «Аванта прес».
 • 2005 – 20010 рр. Київський кооперативний економічно-правовий коледж. Методист, старший методист, викладач.
 • 2010 – 2017 рр. Київський кооперативний інститут бізнесу і права. Викладач, старший викладач.
 • З 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 30 наукових праць, серед яких 4 статті в наукових журналах, що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, 11 статей у фахових виданнях, понад 17 публікацій тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 2.

Наукові інтереси:

Інформаційна безпека, кібербезпека, технології дистанційного навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Участь в ІХ Міжнародній конференції “Інженер XXI століття”, Університет Бельсько-Бяла, Польща.

Богуславська Олена Вікторівна

Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, інженер у галузі інформаційної безпеки.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів» за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі».

Досвід роботи:

 • 2009 – 2018 рр. Державний університет телекомунікацій. Асистент, старший викладач, доцент.
 • З 2018р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент.

Наукові праці:

Більше 30 наукових праць у міжнародних та фахових виданнях України. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Методи та засоби захисту інформації, кіберзахист.

Даков Сергій Юрійович

Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Бердянський державний педагогічний університет. Інженер комп’ютерних технологій, педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2009 – 2017 рр. ТОВ «СІНТ». Інженер дослідник.
 • З 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри.

Наукові праці: 

30 наукових праць, серед яких, 12 статей у фахових виданнях України, 25 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Телекомунікаційні системи, кібербезпека, інформаційні технології.

Фесенко Андрій Олексійович

Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Національний авіаційний університет. Науковий співробітник (безпека підприємств, установ та організацій).

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи обробки даних для систем ідентифікації та аутентифікації на основі біометричних характеристик ока» за спеціальністю 05.13.21 − «Системи захисту інформації».

Досвід роботи: 

 • 04.2012 – 10.2012 рр. ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Капітал». Системний інженер.
 • 11.2012 – 10.2015 рр. Національний авіаційний університет. Аспірант.
 • З 10.10.2016 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 40 наукових праць, серед яких 10 статей у фахових виданнях України, понад 30 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Системи біометричної ідентифікації, квантова криптографія, криптографічні механізми захисту інформації.

Шестак Яніна Володимирівна

Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури. Інформаційні технології проектування.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2002 – 2007 рр. викладач з дисциплін «Інформатика» та «Інформаційні технології» Київського вищого професійного училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова.
 • 2009 – 2013 рр. менеджер ПрАТ «Гамалія».
 • 2013 – 2014 рр. викладач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін факультету інформаційних систем та технологій «Європейського університету».
 • 2014 – 2016 рр. Викладач «Інформатики» та «Основ програмування» ліцею інформаційних технологій №79.
 • 2017 – 2020 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 25 наукових праць, три з яких входять до наукометричної бази Scopus; 5 наукових статей у зарубіжних фахових виданнях; 5 наукових статей у фахових вітчизняних спеціалізованих виданнях; 15 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Інформаційна безпека, кібербезпека, захист інформації.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Участь в ІХ Міжнародній конференції “Інженер XXI століття”, Університет Бельсько-Бяла, Польща.

Бігдан Андрій Миколайович

Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації

Вища освіта:

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Досвід роботи:

 • 1998 – 2000 рр. Інститут програмних систем НАН України, інженер-програміст, аспірант
 • 2000 – 2010 рр. АТ «Альфа-Банк», начальник відділу захисту інформації, заступник начальника служби економічної безпеки, начальник управління інформаційної безпеки.
 • 2012 – 2016 рр. ТОВ «іВРМ», керівник відділу інформаційної безпеки, архітектор з інформаційної безпеки
 • 2016 р. Громадська організація «Міжнародна палата з альтернативного вирішення спорів», член наглядової ради
 • 2016 р. ТОВ «В2В-Рішення», директор

Наукові інтереси:

Методи аудиту та побудови систем захисту критичної інфраструктури; реверс-інжиніринг як систем безпеки, так і зловмисного коду.

Хало Людмила Іванівна

Провідний фахівець кафедри кібербезпеки та захисту інформації

Вища освіта:

Київський міжнародний університет цивільної авіації. Автоматизоване управління в технічних та організаційних система. Інженер-системотехнік.

Досвід роботи: 

 • 1994 – 1999 рр. Лаборант кафедри основ обчислювальної техніки та бортових обчислювальних пристроїв Київського міжнародного авіаційного університету.
 • 1999 – 2001 рр. Інженер-електронік кафедри основ обчислювальної техніки та бортових обчислювальних пристроїв Київського міжнародного авіаційного університету.
 • 2001 р. Інженер кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету.
 • 2001 – 2002 рр. Спеціаліст відділу технічної експертизи технічного управління Національної комісії регулювання електроенергетики України. Прийняла присягу державного службовця. Присвоєно одинадцятий ранг державного службовця.
 • 2002 р. Спеціаліст ІІ категорії відділу технічної експертизи управління технічної політики Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 • 2002 – 2008 рр. Провідний спеціаліст відділу технічної експертизи управління технічної політики Національної комісії регулювання електроенергетики України. Присвоєно десятий ранг державного службовця.
 • 2002 – 2009 рр. Провідний спеціаліст відділу розвитку електричних мереж управління інвестиційної політики та технічного розвитку Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 • 2014 – 2015 рр. Провідний фахівець кафедри комп’ютеризованих систем та мереж Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.
 • 2015 – 2018 рр. За сумісництвом асистент кафедри Комп’ютеризованих систем захисту інформації Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. Викладала предмети: спеціальні розділи математики, системи технічного захисту інформації, основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці.
 • 2015 – 2018 рр. Провідний фахівець дирекції Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.
 • з 2018 р. Провідний фахівець кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.