Department Story

Освітня програма спрямована на формування особистості фахівців, здатних використовувати та впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми щодо забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, а також формування здатності до подальшого навчання та критичного мислення.

Випускники нашої кафедри компетентні в галузі розробки та формування моделей загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на реалізацію плану захисту інформації та політики безпеки, технічного та криптографічного захисту інформації. 

Вони отримають навички адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення моніторингу та аудиту інформаційної безпеки, управління проектами, управління ризиками, проведення інформаційного протиборства, володіють знаннями менеджменту та психології управління, захисту від промислового шпигунства.

Наших випускників запрошують на роботу в організації, центри, служби захисту інформації банківських установ та підприємств різних форм власності. В підрозділи інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення, а саме в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Кіберполіцію, Міністерства Внутрішніх справ України та Збройних сил України.

Чому кафедра КБЗІ в Університеті імені Тараса Шевченка?

 • Диплом Університету визнається за кордоном;
 • можливість отримання необхідної практичної підготовки, що підтверджується міжнародними сертифікатами відомих компаній;
 • кафедра має потужний науково-педагогічний склад, з великим практичним досвідом роботи;
 • сучасна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється.

Переваги навчання:

 • спеціалізовані лабораторії;
 • власний гуртожиток;
 • досвідчені викладачі;
 • наукові конференції;
 • військова кафедра;
 • практична підготовка;
 • перспективне майбутнє;
 • дружня атмосфера.

Стратегія розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації

Підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри Маркетинг та зв’язки з виробництвом Навчально-методичні та наукові контакти

Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Впровадження новітніх технологій навчання.

Підготовка викладацького резерву.

Контакти з працедавцями.

Вивчення ринку праці, наукових послуг.

Реклама та профорієнтаційна робота.

Сприяння працевлаштуванню випускників.

Міжнародні зв’язки, зв’язки з Національною академією наук України.

Контакти з закладами вищої освіти та МОН України.

Взаємодія з науково-методичними та експертними радами.

Зв’язки з видавництвами, науковими журналами.

 

Оксіюк Олександр Глібович

Перший завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор

Вища освіта:

 • Київське вище військове інженерне училище зв’язку. Військовий інженер електрозв’язку.
 • Військова академія зв’язку (м. Ленінград). Офіцер організатор експлуатації озброєння.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Синтез мікроелектронних фільтрових пристроїв багатоканальної апаратури зв’язку» за спеціальністю 05.12.17 – «Радіотехнічні та телевізійні системи і пристрої».
 • Докторська дисертація: закрита тема за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 1977 – 1985 рр. Служба в Збройних силах на командних посадах.
 • 1985 – 1987 рр. Слухач Військової академії зв’язку (м. Ленінград).
 • 1987 – 1999 рр. Військовий інститут радіоелектроніки, Воронеж, Росія. Викладач, старший викладач, доцент, заступник начальника кафедри.
 • 1999 – 2003 рр. Національна академія оборони, Україна, старший викладач, доцент.
 • 2003 – 2004 рр. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, доцент.
 • 2004 – 2014 рр. Європейський університет, доцент, професор, завідувач кафедри, декан факультету інформаційних систем і технологій, проректор з навчально-виховної роботи, проректор з впровадження інформаційних технологій.
 • 2014 – 2020 рр. Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, 8 навчальних посібників, більше 80 статей у фахових виданнях України, більше 120 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 6.

Наукові інтереси:

Захист інформації, інформаційні системи, телекомунікації, інтелектуальні системи, системи підтримки прийняття рішень.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю Інформаційні технології зі спеціальності Кібербезпека
 • Член міжвідомчої робочої групи з питань «Кібербезпеки» при Адміністрації Держспецзв’язку України
 • Член секції Науково-технічної ради МОН з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Інформаційні та комунікаційні технології»
 • Голова секції МАН України
 • Член товариства «Українська Федерація Інформатики»
 • Член ради Комплексної наукової програми «Інформатизація суспільства» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член міжнародного науково-технічного товариства ІEEE
 • Дійсний член Академії Прикладної радіоелектроніки
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої вченої ради у Національному авіаційному університеті Д 26.062.01
 • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю, Швеції та Польщі.

Нагороди:

 • Неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки України, інших відомств.
 • Нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».
 • Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення». Посвідчення №103, наказ №314к від 26.06.2017 року.