Вступникам

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Перелік конкурсних предметів
Освітня програма Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Бал* Ваговий коефіцієнт
 Кібербезпека Українська мова 124 0.2
Математика 140 0.6
Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 124 0.2
Додаток до атестата
Підготовчі курси
Перелік документів, необхідних для зарахування на ОР "Бакалавр"

Документи необхідні до зарахування

Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОР "Бакалавр"

Графік роботи Приймальної комісії:

 • Понеділок – П’ятниця — з 9:00 до 17:00
 • 16 липня, 23 липня, 02 серпня — з 9:00 до 18:00

 

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Реєстрація для участі у вступних іспитах 17 червня – 27 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі 15 липня – 23 липня (до 18:00)
Проведення Університетом вступних іспитів, творчих конкурсів 01 липня – 13 липня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня 14 липня – 23 липня (до 18:00)
Прийом заяв від вступників, які вступають на основі співбесіди на місця державного замовлення.
Прийом заяв від вступників, які вступають на основі вступних іспитів та/або творчих конкурсів на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
14 липня – 16 липня (до 18:00)
Проведення Університетом співбесід 17 липня – 19 липня
Додаткова сесія вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб 14 липня – 23 липня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід 20 липня до 12:00
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід 23 липня до 10:00
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням 23 липня до 15:00
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням Не пізніше 28 липня
Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.
Подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
28 липня – 02 серпня (до 18:00)
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі 28 липня – 9 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 18 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 19 серпня

Під час подачі заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії документів, зазначених вище;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Документи необхідні для зарахування

Документи-необхідні-до-зарахування-11.png (1414×1670)

Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОР «Магістр»

Графік роботи Приймальної комісії:

 • Понеділок – П’ятниця — з 9:00 до 17:00
 • 03 червня, 23 липня, 07 серпня з 9:00 до 18:00

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня – 03 червня (до 18:00)
Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет 22 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті 30 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі 15 липня – 23 липня (до 18:00)
Проведення Університетом фахових вступних випробувань 26 липня – 30 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 02 серпня
Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування.
Завершення подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
07 серпня (до 18:00)
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі 02 серпня – 07 серпня (до 18:00)
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 12 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил) до 19 серпня

Освітній ступінь “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ”

Питання і відповіді

Що буде написано в дипломі?

ДИПЛОМ

ПІБ закінчив у такому-то році Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

В дипломі буде вказана освітня кваліфікація «Бакалавр» або «Магістр» + назва спеціальності. Наприклад, «Бакалавр кібербезпеки» або «Магістр кібербезпеки».

Ким можна працювати після отримання у нас повної вищої освіти?

Рівень та якість знань, що можна отримати у нас, дозволяє працювати програмістом та системним чи бізнес-аналітиком, виконувати роботу проектувальника та розробника програмних продуктів, науковця чи дослідника складних явищ та процесів у різноманітних областях. Саме тому завдяки девізу факультету «Навчання через практику», у вас будуть всі передумови, щоб працювати у великих IT–компаніях України (EPAM Systems, Infopulse, Ciklum, Luxoft, LIFECELL, Global Logic, Квазар-Мікро, Софтлайн і т.д.) та світу (Microsoft, Samsung Electronics тощо), де ви зможете зустрітися з іншими випускниками нашої кафедри, які вже там давно працюють.
Коло наших партнерів щороку збільшується, тому наші студенти легко зможуть застосувати свої знання на практиці під час навчання.

Скільки років навчатись?

Терміни підготовки фахівців наступні:

 • бакалавр ― 4 роки;
 • магістр ― 2 роки.

Тобто загальний термін навчання від абітурієнта до магістра ― 6 років. Але це за умови, що студент протягом навчання буде… вчитися, інакше він надовго не затримається.

Наша кафедра також здійснює підготовку Докторів Філософії.

Які дисципліни студіюватимуться?

Перелік дисциплін можна переглянути в розділі Освіта.
Також для загального розвитку оглядово вивчаються такі предмети, як Історія України, Екологія, Українська мова, Історія розвитку науки та техніки, Економічна теорія, Філософія, Психологія тощо.

Протягом всього навчання студенти вивчають та удосконалюють свою англійську мову.

Чи є можливість пройти підготовку на військовій кафедрі?

Так, студенти мають можливість за період навчання з 3-го по 4-ий курс пройти платну військову підготовку на факультеті військової підготовки військового інституту телекомунікацій та інформатизації і отримати звання молодшого лейтенанта. Підготовка триває 4 семестри, 1 день на тиждень. Умови зарахування – подача комплекту документів та проходження медичної комісії.

Розмір та умови отримування стипендії

Для того, щоб отримувати стипендію, потрібно закінчити семестр з середнім балом за екзамени і диференційні заліки не нижчим за 4,0.  Для отримування підвищеної стипендії всі предмети мають бути здані на відмінно.
Розмір академічної звичайної стипендії – 1300 грн., підвищеної – 1892 грн., соціальної – 1180 грн. (сироти – 2360 грн.)

Умови отримання стипендії затверджені постановами Кабінету Міністрів України:

Які секції передбачає предмет «фізична підготовка» (ФП)?

Студенти можуть записатися в одну з наступних секцій:

 • бадмінтон;
 • спортивна аеробіка;
 • фут зал / футбол;
 • танцювальна аеробіка;
 • плавання;
 • новус;
 • настільний теніс;
 • легка атлетика;
 • гімнастичне триборство;
 • волейбол;
 • важка атлетика;
 • баскетбол;
 • атлетична гімнастика;
 • шахи/шашки.
А можна продовжити навчання за кордоном?

Так, можна. В рамках програм обміну студенти старших курсів можуть провести рік, навчаючись за кордоном в університетах ― партнерах нашого факультету. Для цього потрібно скласти іспити, в які входить англійська мова, та пройти конкурс за набраними балами.

Також передбачена програма обміну для магістрів.

Скільки платити за гуртожиток?

Коридорний/блочний тип гуртожитку: без електролічильника – 410-440 грн. (залежить від номеру гуртожитку), з електролічильником – 370-400 грн. Ціна вказана за 2019-2020 рік. Більше деталей щодо вартості та поселення можна буде дізнатися під час приймальної комісії.

Хто має право на першочергове зарахування?

Додаток 2.5. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

 1. Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 4. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 6. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 7. Особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути Освітній ступінь бакалавра 56 №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 8. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;
 9. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
 10. Діти із сімей:
 • осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2019 році 57 МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Освітній ступінь бакалавра 58 перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
 • осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 1. Діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);
 2. Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 3. Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 4. Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 5. Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 6. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 7. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 8. Особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року;
 9. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ( на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року;
 10. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 11. Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).