Наукова діяльність

У цілісній системі наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка наукова і науково-технічна діяльність Кафедри спрямована на:

  • Дослідження шляхів створення та практичної реалізації оптимального навчального процесу за спеціальністю 125 «Кібербезпека» в умовах реалізації вимог Європейської кредитно-трансферної системи.
  • Розробку пропозицій щодо створення та реалізації політик безпеки у галузі інформаційно- комунікаційних технологій.
  • Розробку та впровадження підготовки аудиторів об’єктів критичної інфраструктури.
  • Дослідження проблем розвитку та вдосконалення технологій криптозахисту інформації.
  • Дослідження методів та засобів підвищення живучості інформаційних систем і технологій в умовах впливу кібератак і кіберзагроз.