Освіта

Інтегровані компетенції випускників за освітніми ступенями

БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма 125 “Кібербезпека”

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі або практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і/або кібербезпеки.

Детальніше про освітню програму

МАГІСТР – освітньо-наукова програма 125 “Кібербезпека”

Здатність розв’язувати наукові задачі у галузі забезпечення кібербезпеки, що передбачає застосування теорій, моделей та методів інформаційної безпеки, інформаційних технологій.

Детальніше про освітню програму

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ PhD – освітньо-наукова програма 125 “Кібербезпека”

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі кібербезпеки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Детальніше про освітню програму

Під час навчання студентами-бакалаврами обираються дисципліни, які вони будуть вивчати у подальшому освітньому процесі

 • Кризис-менеджмент
 • Спеціалізовані та інтелектуальні системи інформаційної безпеки
 • Інфраструктура відкритих ключів
 • Психологія управління

 • Кібернетичне право
 • Захист конфіденційних даних
 • Історія науки і техніки
 • Безпека електронного документообігу

 • Соціотехнічна безпека
 • Системи банкової безпеки
 • Управління персоналом
 • Інформаційна  та кібербезпека сучасного підприємства

 • Метерологія, стандартизація та сертифікація
 • Стандарти інформаційної безпеки
 • Квантова криптологія
 • Організація спеціального діловодства

Студенти отримують навички з

 • методи аналізу активності мережі;
 • дослідження джерел та засобів впливу загроз на об’єкти інформаційної безпеки;
 • організація та управління комп’ютерними системами;
 • застосування в роботі сучасних системних програмних засобів;
 • розробка та введення в дію програмних  і програмно-апаратних засобів захисту інформації у мережах;
 • застосування криптографічних протоколів та систем для шифрування даних;
 • розробка моделей загроз та порушників; обробка і зберігання інформації з обмеженим доступом;
 • аудит безпеки, розробка та експлуатація комплексних систем захисту інформації.

Випускники можуть працювати

 • системними адміністраторами;
 • адміністраторами безпеки;
 • адміністраторами доступу;
 • інженерами з захисту  інформації в комп’ютерних системах;
 • розробниками технічних або програмних засобів захисту інформації;
 • інженерами з експлуатації та обслуговування систем захисту інформації;
 • аналітиками комп’ютерних систем, фахівцями з режиму секретності.