Дисципліни

Бакалаврат

курс семестр Навчальна дисципліна Викладач тип контроль
1 1 Вища математика Професор Лукова-Чуйко Н.В. обов’язковий іспит
1 1 Вступ до фаху Доцент Мирутенко Л.В. вибірковий іспит
1 1 Кіберпростір та протидія кіберзлочинності Доцент Мирутенко Л.В. обов’язковий залік
1 1 Національна та інформаційна безпека держави Доцент Браіловський М.М. обов’язковий залік
1 2 Вища математика Професор Лукова-Чуйко Н.В. обов’язковий іспит
1 2 Дискретна математика Професор Лукова-Чуйко Н.В. обов’язковий залік
1 2 Інформатика Доцент Вялкова В.І. обов’язковий іспит
2 1 Архітектура комп’ютерних систем Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий іспит
2 1 Безпека сховищ даних Доцент Пархоменко І.І. вибірковий залік
2 1 Комп’ютерна графіка та мультимедійні технології Доцент Вялкова В.І. обов’язковий залік
2 1 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки Доцент Браіловський М.М. вибірковий залік
2 1 Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації Доцент Четверіков І.О. обов’язковий іспит
2 1 Теорія ймовірності та математична статистика Професор Лукова-Чуйко Н.В. обов’язковий іспит
2 2 Електроніка та мікросхемотехніка Доцент Труш О.В. обов’язковий іспит
2 2 Інфраструктура відкритих ключів Професор Лукова-Чуйко Н.В. вибірковий залік
2 2 Операційні системи та їх захист Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий залік
2 2 Технології програмування захищених систем Професор Бучик С.С. обов’язковий іспит
2 2 Управління інформаційною безпекою Професор Толюпа С.В. обов’язковий іспит
3 1 Захист електронного документообігу Асистент Бігдан А.М. вибірковий іспит
3 1 Інформаційні системи та мережі Професор Бабенко Т.В. обов’язковий іспит
3 1 Теорія інформації та кодування Доцент Мирутенко Л.В. обов’язковий залік
3 1 Технології виявлення шкідливого коду Асистент Бігдан А.М. вибірковий іспит
3 2 Безпека банківських технологій Асистент Бігдан А.М. обов’язковий залік
3 2 Захист конфіденційних даних Асистент Шестак Я.В. вибірковий іспит
3 2 Інформаційна та кібербезпека сучасного підприємства Доцент Зюбіна Р.В. вибірковий іспит
3 2 Квантова криптологія Асистент Фесенко А.О. вибірковий іспит
3 2 Криптографічні системи захисту інформації Асистент Фесенко А.О. обов’язковий іспит
3 2 Проектно-технологічна практика Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий диф. залік
4 1 Безпека розподілених інформаційних систем Доцент Зюбіна Р.В. вибірковий іспит
4 1 Захист бездротових мереж та мобільних додатків Асистент Даков С.Ю. вибірковий залік
4 1 Захист інформації в інформаційних системах та мережах Професор Бабенко Т.В. обов’язковий іспит
4 1 Прикладні технології програмування в інформаційній безпеці Професор Бучик С.С. вибірковий іспит
4 2 Безпека хмарних технологій Доцент Пархоменко І.І. вибірковий іспит
4 2 Дипломне проектування обов’язковий захист
4 2 Комплексні системи захисту інформації Доцент Зюбіна Р.В. обов’язковий іспит
4 2 Науково-дослідна практика Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий диф. залік

 

Магістратура

курс семестр Навчальна дисципліна Викладач тип контроль
1 1 Комплексні системи керування ІТ послугами Доцент Браіловський М.М. обов’язковий іспит
1 1 Системний аналіз Професор Наконечний В.С. обов’язковий іспит
1 1 Технології забезпечення кібербезпеки Професор Наконечний В.С. обов’язковий іспит
1 1 Технології підтримки та прийняття рішень Професор Толюпа С.В. обов’язковий залік
1 2 Аудит інформаційних систем Професор Бабенко Т.В. обов’язковий іспит
1 2 Виробнича практика Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий диф. залік
1 2 Системи управління інформаційною безпекою Професор Толюпа С.В. обов’язковий іспит
1 2 Управління ризиками Професор Наконечний В.С. обов’язковий залік
2 1 Аудит ІБ аутсорсингу Професор Наконечний В.С. вибірковий іспит
2 1 Аудит ІТ відповідно до ISO 27001 Доцент Вялкова В.І. вибірковий залік
2 1 Корпоративне управління ІБ Професор Бучик С.С. вибірковий іспит
2 1 Практики аудиту ІБ та підтвердження довіри до ІС Професор Лукова-Чуйко Н.В. вибірковий іспит
2 1 Управління інцидентами ІБ Професор Толюпа С.В. вибірковий залік
2 2 Визначення і супровід контролів ІБ Професор Бучик С.С. вибірковий залік
2 2 Виконання та захист магістерської роботи обов’язковий захист
2 2 Науково-дослідна практика Доцент Пархоменко І.І. обов’язковий диф. залік
2 2 Оцінка захищенності ІС (етичний хакінг) Професор Бабенко Т.В. обов’язковий іспит
2 2 Розробка та впровадження систем управління якістю Доцент Браіловський М.М. вибірковий залік