АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 2022 н.р.

Блок дисциплін “Блок 1” Блок дисциплін “Блок 2”
В.Б.1.1. Організація та захист баз даних В.Б.2.1. Захист інтернет ресурсів
В.Б.1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення кібербезпеки В.Б.2.2. Проектування баз даних та знань
В.Б.1.3. Технології виявлення шкідливого коду В.Б.2.3. Teopiя ризиків
В.Б.1.4. Управління інцидентами в інформаційних системах В.Б.2.4. Розслідування кіберінцидентів в інформаційній системі
В.Б.1.5. Захист бездротових мереж та мобільних додатків В.Б.2.5. Безпека розподілених інформаційних систем
В.Б.1.6. Безпека хмарних технологій В.Б.2.6. Безпека та конфіденційність ІоТ
В.Б.1.7. Прикладні технології програмування в інформаційній безпеці В.Б.2.7. Технології захисту інформації
В.Б.1.8. Захищені технології інтернет-речей В.Б.2.8. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці

Перелік №1 Перелік №2
В.К.2.01.01. Електроніка та схемотехніка В.К.2.02.01. Інформаційне та кібернетичне право
В.К.2.01.02. Автоматизовані та роботизовані системи В.К.2.02.02. Захист конфіденційних даних
В.К.2.01.03. Мікросхемотехніка та мікропроцесори В.К.2.02.03. Управління конфліктами в кіберпросторі
В.К.2.01.04. Основи робототехніки В.К.2.02.04. Соціотехнічна безпека

Перелік №3 Перелік №4
В.К.2.03.01. Безпека об’єктів критичної iнфраструктури В.К.2.04.01. Функціональна стійкість інформаційно-телекомунікаційних систем
В.К.2.03.02. Системи безпеки фінансових установ В.К.2.04.02. Забезпечення живучості телекомунікаційних мереж
В.К.2.03.03. Безпека банківських технологій В.К.2.04.03. Безпека та надійність комп’ютеризованих систем
В.К.2.03.04. Інформаційна та кібербезпека сучасного підприємства В.К.2.04.04. Моделювання стійкості систем в кібербезпеці