Відкриті лекції викладачів факультету інформаційних технологій

Шановні колеги,
нижче наведено графік відкритих лекцій викладачів факультету інформаційних технологій:

07.04.2023 року – відкрита лекція професора кафедри кібер-безпеки та захисту інформації, д.т.н., професора Наконечного Володимира Сергійовича для студентів 4-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітніх програм «Аналітика даних» та «Комп’ютерні науки».
Навчальна дисципліна «Технології захисту інформації та кібербезпека».
Тема 3. – Методи і засоби соціального інжинірингу.
Лекція 8. – Методи і засоби захисту від кібератак в інформаційних системах та мережах. Метод проактивного пошуку загроз.

Початок: 07.04.2023 року о 10:30.
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amwrzvvo9qQ0xAU2IGIPsscR4LSRFD35MlFq7AiQBteE1%40thread.tacv2/1680542101318?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22b0ef664c-5039-4871-9df7-5ec6c2f9554c%22%7d

10.04.2023 року – відкрита лекція доцента кафедри кібербезпеки та захисту інформації, к.т.н., доцента Браіловського Миколи Миколайовича для студентів 1-го курсу бакалаврату денної форми навчання ОП «Кібербезпека».
Навчальна дисципліна «Національна та інформаційна безпека держави».
Тема 7. – Інформаційне протиборство.
Лекція 9. – Інформаційне протиборство: основні цілі та методи їх досягнення.

Початок: 10.04.2023 року о 10:30.
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBgo25VQKGITjxPD29AT-Ye2mNH-oe_KVlh2QGwWUazw1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=62a13a0f-40ee-48da-b0fc-56c8cae91df1&tenantId=11bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d

10.04.2023 року – відкрите лабораторне заняття асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації Бігдана Андрія Миколайовича для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Кібербезпека».
Навчальна дисципліна: «Безпека банківських технологій».
Тема: “Аналіз захищеності інформаційних систем”.

Початок: 10.04.2023 о 13:40.
Посиланняhttps://v.ringcentral.com/join/334422638915

11.04.2023 року – відкрита лекція професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації д.т.н., професора Бабенко Тетяни Василівни для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання ОП «Кібербезпека».

Навчальна дисципліна «Системи банкової безпеки».
Тема: «Мережева безпека банківських систем»

Початок: 11.04.2023 о 12:10.
Посилання: https://meetingsemea18.webex.com/meet/babenkot

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *