ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ

Положення про систему виявлення та запобыгання академічному плагіату у

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

В цьому 2023 навчальному році тестовий ЕДКІ не для ОНП Магістр не проводится