Реалізація здобувачами права на академічну мобільність

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри, що передбачає можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність тощо в іншому вищому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

#last_news