Освітня програма спрямована на формування особистості фахівців, здатних використовувати та впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми щодо забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, а також формування здатності до подальшого навчання та критичного мислення.

Випускники нашої кафедри компетентні в галузі розробки та формування моделей загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на реалізацію плану захисту інформації та політики безпеки, технічного та криптографічного захисту інформації. 

Вони отримають навички адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення моніторингу та аудиту інформаційної безпеки, управління проектами, управління ризиками, проведення інформаційного протиборства, володіють знаннями менеджменту та психології управління, захисту від промислового шпигунства.

Наших випускників запрошують на роботу в організації, центри, служби захисту інформації банківських установ та підприємств різних форм власності. В підрозділи інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення, а саме в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Кіберполіцію, Міністерства Внутрішніх справ України та Збройних сил України.

Чому кафедра КБЗІ в Університеті імені Тараса Шевченка?

 • Диплом Університету визнається за кордоном;
 • можливість отримання необхідної практичної підготовки, що підтверджується міжнародними сертифікатами відомих компаній;
 • кафедра має потужний науково-педагогічний склад, з великим практичним досвідом роботи;
 • сучасна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється.

Переваги навчання:

 • спеціалізовані лабораторії;
 • власний гуртожиток;
 • досвідчені викладачі;
 • наукові конференції;
 • військова кафедра;
 • практична підготовка;
 • перспективне майбутнє;
 • дружня атмосфера

Стратегія розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації

Підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедриМаркетинг та зв’язки з виробництвомНавчально-методичні та наукові контакти

Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Впровадження новітніх технологій навчання.

Підготовка викладацького резерву.

Контакти з працедавцями.

Вивчення ринку праці, наукових послуг.

Реклама та профорієнтаційна робота.

Сприяння працевлаштуванню випускників.

Міжнародні зв’язки, зв’язки з Національною академією наук України.

Контакти з закладами вищої освіти та МОН України.

Взаємодія з науково-методичними та експертними радами.

Зв’язки з видавництвами, науковими журналами.