Повернутися

Навчальна дисципліна складається з двох частин. Перша із них присвячена знайомству з основними поняттями аналізу даних, особливостями професії науковця, вивченню складових процесів організації науки, написання та захисту статей і дисертації, виступам на конференціях. Друга – основам методів аналізу даних, візуалізації та препроцесінгу даних, їх збору, очистки та ідентифікації невідомих залежностей в детермінованих умовах та умовах невизначеності.