Повернутися

Програма асистентської педагогічної практики аспірантів складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії з наукових спеціальностей за якими здійснюється підготовка докторів філософії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика навчально-виховної роботи у закладах вищої освіти.