РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

ОПП 125 “КІБЕРБЕЗПЕКА”

ОС “БАКАЛАВР” 2022

ОК.01 Вступ до університетських студій Детально
ОК.02 Українська та зарубіжна культура Детально
ОК.03 Філософія Детально
ОК.04 Спеціальні математичні методи в інформаційній та кібербезпеці Детально
ОК.05 Інформаційні технології в кіберпросторі Детально
ОК.06 Фізика Детально
ОК.07 Національна та інформаційна безпека держави Детально
ОК.08 Операційні системи та їх захист (анотоція) Детально
ОК.09 Технології програмування захищених систем Детально
ОК.10 Cигнали та процеси в системах технічного захисту інформації (анотація) Детально
ОК.11 Системи технічного захисту інформації Детально
ОК.12 Архітектура комп’ютерних систем Детально
ОК.13 Інформаційні системи та мережі Детально
ОК.14 Теорія інформації та кодування Детально
ОК.15 Криптографічні системи захисту інформації (анотація) Детально
ОК.16 Комплексні системи захисту інформації Детально
ОК.17 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності Детально
ОК.18 Управління інформаційною безпекою Детально
ОК.19 Захист інформації в інформаційних системах та мережах Детально
ОК.20 Кіберпростір та протидія кіберзлочинності Детально
ОК.21 Проектно-технологічна практика Детально
ОК.22 Науково-дослідна практика Детально
ОК.23 Іноземна мова Детально
ОК.24 Математичні основи в інформаційній та кібербезпеці Детально
ОК.25 Науковий образ світу Детально
ОК.26 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки (анотація) Детально
ОК.27 Основи алгоритмізації та програмування Детально
ОК.28 Вступ до кібернетичної безпеки Детально
ОК.29 Системи електронного підпису та управління ключами (анотація) Детально
ОК.30 Кваліфікаційна робота бакалавра Детально
ОК.31 Соціально-політичні студії Детально
ОК.32 Цифрова стеганографія Детально
ОК.33 Основи екології Детально
КІ Єдиний державний кваліфікаційний іспит Детально
Анотації вибіркових навчальних дисциплін Посилання