ОФІС ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КИЇВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Офіс цифрових компетентностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено на базі кафедри інформаційних систем та технологій, факультету інформаційних технологій з метою виконання завдань структурного проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян / Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+ KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP (далі – Проєкт), що виконується Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у складі міжнародного консорціуму університетів.

 

Керівник офісу цифрових компетентностей:

Гладка Мирослава Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Основні завдання та функції:

    ·     забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та                підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану;

    ·     організація, координація та проведення навчальних занять (лекцій, воркшопів), круглих столів,            нарад, семінарів, конференцій, для виконання завдань Проєкту згідно з договорами Університету з      іншими закладами вищої освіти та організаціями в межах і по за межами Проєкту;

    ·     організація підвищення кваліфікації освітян (в тому числі вчителів шкіл і викладачів професійно-      технічних закладів освіти) з точки зору забезпечення цифрових компетентностей, відповідно до          Української рамки цифрових компетентностей для освітян;

    ·     організація навчання (тренінгів) з підвищення рівня цифрових компетентностей для громадян,            включаючи внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО/ООС, безробітних та інших громадян          згідно з планом Проєкту, відповідно до Української рамки цифрових компетентностей для                    громадян;

    ·     функціонування як базового центру з підвищення рівня цифрових компетентностей для громадян,      що відповідає цілям Міністерства цифрової трансформації України (п.14.3 Програми діяльності          Кабінету Міністрів України «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути»);

    ·     проходження сертифікації та функціонування як тестового (сертифікаційного) центру за                        міжнародною програмою з забезпечення цифрових компетентностей;

    ·     забезпечення функціонування та відповідності вимогам державних стандартів приладів і                      обладнання, які знаходяться в ОЦК;

    ·    виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення ОЦ.