Офіс цифрових компетентностей
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіс цифрових компетентностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено в на базі кафедри інформаційних систем та технологій, факультету інформаційних технологій з метою виконання завдань структурного проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян / Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+ KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP (далі – Проєкт), що виконується Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у складі міжнародного консорціуму університетів

Керівник офісу цифрових компетентностей: Гладка Мирослава Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Основні завдання та функції:

забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та підвищення кваліфікації незалежно від статті, раси, національності, соціального і майнового стану. Організація, координація та проведення навчальних занять (лекцій, воркшопів), круглих столів, нарад, семінарів, конференцій, для виконання завдань Проєкту згідно з договорами Університету з іншими закладами вищої освіти та організаціями в межах і по за межами Проєкту.

організація підвищення кваліфікації освітян (в тому числі вчителів шкіл і викладачів професійно-технічних закладів освіти) з точки зору забезпечення цифрових компетентностей, відповідно до Української рамки цифрових компетентностей для освітян.

організація навчання (тренінгів) з підвищення рівня цифрових компетентностей для громадян, включаючи внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО/ООС, безробітних та інших громадян згідно з планом Проєкту, відповідно до Української рамки цифрових компетентностей для громадян.

функціонування як базового центру з підвищення рівня цифрових компетентностей для громадян, що відповідає цілям Міністерства цифрової трансформації України (п.14.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути»).

проходження сертифікації та функціонування як тестового (сертифікаційного) центру за міжнародною програмою з забезпечення цифрових компетентностей.

забезпечення функціонування та відповідності вимогам державних стандартів приладів і обладнання, які знаходяться в ОЦК.

виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення ОЦК.