КАФЕДРА КБЗІ

Освітня програма спрямована на формування особистості фахівців, здатних ефективно використовувати та впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційно-комунікаційних систем, а також розвивати здатність до постійного самонавчання і критичного мислення.

Випускники нашої кафедри мають компетенції в створенні та формуванні моделей загроз та порушника, встановленні політик безпеки, розробці заходів успішної реалізації стратегій захисту інформації і гарантування її технічної та криптографічної безпеки.

Вони здобудуть не лише теоретичні знання, а й прикладні навички у сфері адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, моніторингу та аудиту інформаційної безпеки, управління проектами та ризиками, що в сукупності з практичним досвідом дозволять їм стати впевненими фахівцями з високим рівнем компетенції у сфері інформаційної безпеки. Крім того, освітня програма допомагає успішно оволодіти етапами експертизи в захисті від промислового шпигунства, що сприятиме професійній протидії потенційним загрозам і збереженню конфіденційності важливих інформаційних ресурсів.

Наших випускників запрошують на роботу в організації, центри, служби захисту інформації банківських установ та підприємств різних форм власності. Також існує можливість працевлаштування в підрозділах інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення, таких як Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Кіберполіція, Міністерство Внутрішніх справ України та Збройні сили України.

Які переваги та особливості навчальної програми має кафедра КБЗІ в Університеті імені Тараса Шевченка?

·           Диплом Університету визнається за кордоном;

·           можливість отримання необхідної практичної підготовки, що підтверджується міжнародними сертифікатами відомих компаній;

·           кафедра має потужний науково-педагогічний склад, з великим практичним досвідом роботи, що проходить постійне підвищення

·           високі академічні стандарти підтримані сучасною матеріально-технічною базою, яка постійно оновлюється.

·           стимулююча атмосфера, де викладачі не лише передають свої знання та досвід, але й заохочують до активної участі студентів у навчальному процесі, організовуючи різноманітні заходи, такі як наукові семінари, гостьові лекції та наукові міжнародні конференції, де студенти можуть представляти свої дослідження та обмінюватися думками зі спеціалістами у галузі кібербезпеки;

·           підпорядковані спеціалізовані лабораторії, де студенти можуть отримати практичні навички та здобути досвід роботи з сучасними технологіями та інструментами в галузі кібербезпеки, що дозволяє студентам зануритися в реальну робочу атмосферу та впроваджувати отримані теоретичні знання у практику.

·           наявність власного гуртожитка, що сприяє збільшенню часу, який можна відвести на навчання, спілкування з колегами та залучення до науково-дослідних проектів;

·           військова кафедра, яка надає можливість отримати військову підготовку та стати частиною оборонного сектора, розвиваючи лідерські якості, дисципліну та відданість, які є важливими якостями для кар’єри в галузі кібербезпеки, особливо коли студенти розглядають можливість працювати в державних структурах або оборонних підприємствах;

·           співпраця з провідними організаціями та підприємствами у галузі кібербезпеки, що забезпечує студентам можливість налагодити цінні контакти з потенційними роботодавцями ще на етапі навчання;

·           впровадження активного процесу дослідження ринку праці у галузі кібербезпеки та наукових послуг у поєднанні із постійним підвищенням конкурентоспроможності студентів;

·           активна підтримка випускників у процесі працевлаштування у вигляді практичної підготовки, рекомендацій та консультацій з підготовки резюме, співбесід та пошуку вакансій, організовуючи спеціалізовані кар’єрні зустрічі з роботодавцями, що сприяє успішному трудовому самовизначенню випускників;

·           підтримка активних зв’язків з іншими університетами та закладами вищої освіти в Україні, створюючи можливості для студентів обмінюватися досвідом, брати участь у спільних наукових проектах та заходах;

·           співпраця з видавництвами та науковими журналами, яка дозволяє студентам публікувати свої наукові роботи та статті, сприяти їхньому академічному розвитку, визнанню у науковому співтоваристві.