Здобувачі кафедри, студенти та викладачі відвідали лекцію «Інформаційна безпека розподілених систем».

Здобувачі кафедри, студенти та викладачі відвідли лекцію «Інформаційна безпека розподілених систем» доктора технічних наук.,  професора кафедри інфокомунікаційних технологій Академії професійної освіти Саксонії «Беруфсакадемія», Дрезден, Німеччина Лунтовського Андрія.

Студенти , аспіранти та викладачі кафедри кафедри кібербезпеки та захисту інформації, які зацікавлені безпекою розподілених інформаційних систем можуть долучитись до лекціїй від доктора технічних наук.,  професора кафедри інфокомунікаційних технологій Академії професійної освіти Саксонії «Беруфсакадемія», Дрезден, Німеччина Лунтовського Андрія.

Професор Лунтовський Андрій є випускником Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», його активна громадська та освітня діяльність тісно пов’язана з Україною.