ОПП/ОНП “КІБЕРБЕЗПЕКА”

спеціальність 125 – “Кібербезпека”
ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
“Бакалавр”
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
“Магістр”
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
“Доктор філософії”
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

Переваги навчання

Викладацький склад

ОНП “КІБЕРБЕЗПЕКА” забезпечують сертифіковані викладачі зі значним досвідом науково-дослідної діяльності в напрямку інформаційних систем та технологій

Науковий ступінь

Успішне завершення навчання на ОНП “КІБЕРБЕЗПЕКА” завершується отриманням наукового ступеня “Доктор філософії” у одному з найкращих університетів України

Сертифікація

На кафедрі функціонують академії Cisco . Аспіранти мають можливість пройти додаткову сертифікацію в напрямку інформаційних систем та технологій

Академічна мобільність

Широкі можливості академічної мобільності для аспірантів завдяки розгорнутій мережі університетів-партнерів

Наукова робота

На кафедрі функціонують два наукові гуртки та дві науково-дослідні теми, в яких можуть брати участь аспіранти. Регулярно організовуються конференції та наукові семінари.

Університетська спільнота

Дружня університетська наукова спільнота сприяє та допомагає у проведенні власних наукових досліджень