ОС “Доктор філософії”

ОНП “Доктор філософії”

Спеціальність 125 "Кібербезпека та захист інформації"

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Викладацький склад

ОПП “КІБЕРБЕЗПЕКА” забезпечують сертифіковані викладачі зі значним досвідом в галузі кібербезпеки.

Науковий ступінь

Успішне закінчення навчання за ОПП “КІБЕРБЕЗПЕКА” завершується присвоєнням здобувачу кваліфікації бакалавр з кібербезпеки в одному з найкращих університетів України.

Сертифікація

На кафедрі функціонують курси академії Cisco. Студенти мають можливість пройти додаткову сертифікацію за напрямком кібербезпека.

Академічна мобільність

Широкі можливості академічної мобільності для аспірантів завдяки розгорнутій мережі університетів-партнерів.

Наукова робота

На кафедрі функціонують два наукові гуртки та дві науково-дослідні теми, в яких можуть брати участь здобувачі. Регулярно організовуються конференції та наукові семінари.

Університетська спільнота

Дружня університетська наукова спільнота сприяє та допомагає у проведенні власних наукових досліджень.