Запрошення на відкриту лекцію асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації к.т.н. Фесенка А.О.

Лис 10, 2021 | Освіта

Шановні викладачі та студенти,

12.11.2021 року о 15.10 год. відбудеться відкрита лекція асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації  к.т.н. Фесенка А.О. для студентів ІІ курсу освітньо-наукової програми “Програмні технології інтернет речей” з дисципліни “Основи криптографії та криптологічного аналізу в системах  IoT” на тему: “Сучасні блокові алгоритми шифрування (AES, ДСТУ 7624) та режими роботи блокових шифрів“. Запрошуються усі бажаючи.

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRBiriFLg9jKfjxeY_m6hrqf1YiUATQPswOMa4LMhBg81%40thread.tacv2/1636542652846?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22453d87e1-f534-42d0-aed6-e4ca3d30e8f6%22%7d