VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» PCSITS

Шановні науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS) яка відбдится 27 квітня 2023 року .

Завантажити програму конференції

З повагою, оргкомітет конференції.

Програмний комітет

Голова:

Ільченко Володимир Васильович – перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Заступник Голови:

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна – завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, доктор технічних наук, професор.

Члени програмного комітету: 

Blaunstein Natan – Doctor of Engineering Science, PhD, Emeritus Professor, Ben-Gurion University of the Negev (Israel).

Karpinskyj Mykola – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Computer Science and Automation, University of Bielsko-Biała (Poland).

Dimitroy Georgi – PhD, Professor, University of Library Studies and Information Technology, Sofia (Bulgaria).

Iavich Maksim – PhD, Professor, CEO and President of scientific cyber security association Caucasus University, Tbilisi (Georgia).

Rudžionis Vytautas – Associate Professor, Vilnius University, Kaunas faculty (Lithuania).

Бучик Сергій – д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Гнатюк Віктор – к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету.

Гулак Геннадій – д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені Бурячка В.Л., Київського університету імені Бориса Грінченка.

Васіліу Євген – д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту радіо, телебачення та інформаційної безпеки Одеської національної академії зв`язку імені О.С. Попова.

Горбенко Іван – д.т.н., професор, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Гребенюк Олексій – директор компанії “Хай-Тек Бюро”.

Дашковська Олена – к.хім.н., доцент, старший науковий співробітник науково-методичного відділу підвищення якості освіти Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.

Дудикевич Валерій – д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Корнейко Олександр – к.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту №1 НАВС.

Радівілова Тамара – д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, Харківського національного університету радіоелектроніки..

Смірнов Олексій – д.т.н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення. Центральноукраїнського національного технічного університету.

Кобозєва Алла – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Новіков Олексій – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор фізико-технічного інституту НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Пархуць Любомир – д.т.н., професор, професор кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Савченко Віталій – д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

Субач Ігор – д.т.н., доцент, начальник спеціальної кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Юдін Олексій – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Яремчук Юрій – д.т.н., професор, директор Центру ІТ і захисту інформації, голова секції «Управління інформаційною безпекою», професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, науковий керівник науково-дослідної лабораторії технічного захисту інформації. Філіпович Анатолій Олексійович

Програмний комітет

Голова організаційного комітету:

Наконечний Володимир д.т.н., професор кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени організаційного комітету:

Толюпа Сергій – д.т.н., професор кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Бабенко Тетяна – д.т.н., професор кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Лаптєв Анатолій – д.т.н., доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Мирутенко Лариса – доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Пархоменко Іван – доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Щебланін Юрій – доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Секретаріат конференції:

-голова секретаріату:

Фесенко Андрій – канд.тех.наук., доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-заступник голови секретаріату:

Даков Сергій – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-секретар тел.: (067) 369-42-41:

Шестак Яніна – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-модератор конференції:

Торошанко Олександр – канд.тех.наук., ассистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

(секція 1):

(секція 2):

Лаптєва Тетяна – КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Організатори конференції

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Державне підприємство “Українські спеціальні системи”.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Навчально-науково-виробничий комплекс «Інформаційно-комунікаційні системи».

Науково-дослідний центр “Тезис” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського.

Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”.

Національний центр «Мала академія наук України».

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету.

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету.

Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського.

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Тематика конференції

СЕКЦІЯ 1. «Науково-технічні та практичні аспекти кібербезпеки інформаційних технологій.».

СЕКЦІЯ 2. «Методи, засоби та заходи менеджменту інформаційної безпеки.».

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі у конференції та публікування у збірнику тез доповідей

Мова конференції – українська або англійська. Матеріали приймаються у форматі (*.doc), які раніше не подавалися до інших журналів чи конференцій. Звертаємо увагу на вимоги до оформлення формул. Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType. Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4). Формули повинні бути пронумеровані, вирівнювання нумерації за правим краєм. Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі йде пояснення, то кома.

 Об’єм матеріалів тез – 2 повні сторінки, оформлені у відповідності до Додатку 1.

 Заявка на участь оформлюється у відповідності до Додатку 2, та надсилається окремим файлом формату (*.doc). Авторам кращих тез доповідей представлених на конференції, за рішенням оргкомітету та за умов проходження рецензування, буде запропоновано надрукувати статтю у виданні Безпека інформаційних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка – http://ists.knu.ua/index.php/bisit. Об’єм матеріалів статті має бути від 6 до 10 повних сторінок, оформлених у відповідності до Додатку 3. При цьому, доповідь на пленарному або секційному засіданнях є обов’язковою.

 Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, тематиці конференції, не містять наукової новизни або надіслані після закінчення терміну.

Примітка! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS).

За посиланням можна завантажити матеріали минулих конференцій