VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» PCSITS

Шановні науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та студенти!

Дякуємо Вам за те, що взяли участь у

VI
міжнародній науково-практичній конференції

яка відбулася 27 квітня 2023 року!


Запрошення до конференції


Матеріали конференції будуть доступні найближчим часом за посиланням:

Завантажити програму конференції


Програмний комітет:

Голова:

Ільченко Володимир Васильович 

Перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Заступник Голови:

Толюпа Сергій Васильович 

Професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор технічних наук, професор.

Члени програмного комітету

·     Blaunstein Natan – Doctor of Engineering Science, PhD, Emeritus Professor, Ben-Gurion University of the Negev (Israel).

·     Karpinskyj Mykola – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Computer Science and Automation, University of Bielsko-Biała (Poland).

·     Dimitroy Georgi – PhD, Professor, University of Library Studies and Information Technology, Sofia (Bulgaria).

·     Iavich Maksim – PhD, Professor, CEO and President of scientific cyber security association Caucasus University, Tbilisi (Georgia).

·     Rudžionis Vytautas – Associate Professor, Vilnius University, Kaunas faculty (Lithuania).

·     Бучик Сергій – д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Васіліу Євген – д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту радіо, телебачення та інформаційної безпеки Одеської національної академії зв`язку імені О.С. Попова.

·     Гнатієнко Григорій – к.т.н., заступник декана факультету інформаційних технологій з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

·     Гнатюк Сергій – д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету..

·     Горбенко Іван  – д.т.н., професор, голова правління АТ «Інститут інформаційних технологій», професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій ХНУ імені В.Н. Каразіна.

·     Гребенюк Олексій – директор ТОВ “ІТЦ “ХАЙ-ТЕК БЮРО”.

·     Гулак Геннадій – д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені Бурячка В.Л., Київського університету імені Бориса Грінченка.

·     Дашковська Олена –Дашковська Олена – канд.хім.наук, доцент, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”.

·     Дудикевич Валерій – д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

·     Кобозєва Алла – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Корнейко Олександр – к.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту №1 НАВС.

·     Корченко Олександр – д.т.н., професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ.

·     Лукова-Чуйко Наталія  – д.т.н., професор, завідувачка кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

·     Новіков Олексій – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор фізико-технічного інституту НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

·     Пархоменко Іван – к.т.н., доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

·     Пархуць Любомир – д.т.н., професор, професор кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

·     Радівілова Тамара – д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії  ім. В.В. Поповського, Харківського національного університету радіоелектроніки.

·     Савченко Віталій – д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

·     Смірнов Олексій – д.т.н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення. Центральноукраїнського національного технічного університету.

·     Снитюк Віталій – д.т.н., професор, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

·     Субач Ігор – д.т.н., доцент, начальник спеціальної кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

·     Юдін Олексій – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка.

·     Яремчук Юрій – д.т.н., професор, директор Центру ІТ і захисту інформації, голова секції «Управління інформаційною безпекою», професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, науковий керівник науково-дослідної лабораторії технічного захисту інформації. Філіпович Анатолій Олексійович.

Голова організаційного комітету:

Наконечний Володимир д.т.н., професор кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Члени організаційного комітету:

·     Бабенко Тетяна – д.т.н., професор кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Лаптєв Анатолій – д.т.н., доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Браіловський Микола – к.т.н., доцент кафедри, КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Мирутенко Лариса – доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Щебланін Юрій – доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

·     Михальчук Інна – к.т.н., кафедра КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Секретаріат конференції:

-голова секретаріату:

Фесенко Андрій – канд.тех.наук., доцент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-заступник голови секретаріату:

Даков Сергій – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-секретар тел.: (067) 369-42-41:

Шестак Яніна – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

-модератор конференції:

·     Торошанко Олександр – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка;

·     Бігдан Андрій – канд.тех.наук., асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

(секція 1):

Луценко Владислав – асистент КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

(секція 2):

Лаптєва Тетяна – асистент кафедри КБЗІ, КНУ імені Тараса Шевченка.

Організатори конференції:

·     Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;

·     Державне підприємство “Українські спеціальні системи”;

·     Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

·     Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

·     Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

·     Навчально-науково-виробничий комплекс «Інформаційно-комунікаційні системи»;

·     Науково-дослідний центр “Тезис” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського;

·     Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”;

·     Національний центр «Мала академія наук України».

·     Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету;

·     Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету;

·     Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського;

·     Харківський національний університет радіоелектроніки.


Тематика конференції:

СЕКЦІЯ 1. «Науково-технічні та практичні аспекти кібербезпеки інформаційних технологій»;

СЕКЦІЯ 2. «Методи, засоби та заходи менеджменту інформаційної безпеки».


За посиланням можна завантажити матеріали минулих конференцій.