Аспіранти кафедри Кібербезпеки та захисту інформації

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників

Аспіранти мають можливість ознайомитися з напрямками досліджень наукових керівників ще до вступу у аспірантуру, можуть погодити напрямок своїх досліджень з потенційним керівником до початку роботи з ним. Аспіранти мають доступ до наукових публікацій в напрямку, який цікавий їм для дослідження, а також до публікацій наукових керівників. В Університеті формується та надається до відкритого доступу відеокаталог потенційних наукових керівників аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «SuperDoc».

Наукові керівники здобувачів ОНП є активними дослідниками за спеціальністю, мають публікації, дотичні до тематики дослідження аспірантів.

Зокрема,

Сліпачук Лада (тема «Фунціональна модель інтегрованої галузевої інформаційної системи управління складноструктурованим сектором національної кібербезпеки») – науковий керівник Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з захищених інформаційних систем та кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури. має публікації за темами: управління інформаційною безпекою, інтелектуальні системи захисту інформації, протидії кібервпливу, що пов’язані з темою дисертації. Має більше 300 публікацій, з яких 51 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 7.

Лаптєва Тетяна (тема «Система нейрокомп’ютерного інтерфейсу для формування розумного  освітнього середовища») – науковий керівник Наталія Лукова – Чуйко, д.т.н., професор, завідувач кафедри КБЗІ, спеціаліст з протидії кібервпливу на об’єкти інформаційної діяльності, криптографічний та технічний захист, що пов’язані з темою аспіранта. Має більше 100 публікацій, з яких 22 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 3.

Юрій Бабенко (тема «Методи підвищення доступності та цілісності відеоінформаційних ресурсів в інформаційно-комунікаційних системах») – науковий керівник Сергій Бучик, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з технологій захищеного програмного забезпечення, технічного захисту інформації та етичного хакінгу. Має більше 150 публікацій, з яких 11 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 5.

Лаптєв Сергій (тема «Фунціональна модель інтегрованої галузевої інформаційної системи управління складноструктурованим сектором національної кібербезпеки») – науковий керівник Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з захищених інформаційних систем та кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури. має публікації за темами: управління інформаційною безпекою, інтелектуальні системи захисту інформації, протидії кібервпливу, що пов’язані з темою дисертації. Має більше 300 публікацій, з яких 51 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 3.

Луценко Владислав (тема «Моделі та методи захисту даних від несанкціонованого доступу на основі технології блокчейн») науковий керівник Наконечний Володимир, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст із захищених інформаційних систем та радіолокації.

Має публікації за темами: управління інформаційною безпекою, стратегії захисту додатків мобільного банкінгу від атак MITM, протидії кібервпливу, що пов’язані з темою дисертації.

Більше 150 наукових праць, серед яких 4 монографїї, 3 навчальних посібника, 58 статей у фахових виданнях України, 10 в іноземних виданнях. Доповідей на конференціях – 88, публікацій в Scopus – 24. Індекс Гірша (Scopus) – 4, індекс Гірша (Google Scholar) – 7.

Палко Дмитро (тема «”Моделі оцінки ризиків кібербезпеки в розподілених інформаційних системах”») науковий керівник Бабенко Тетяна, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з захищених інформаційних систем, аудиту та оцінки ризиків інформаційної та кібербезпеки, має публікації за темами: захищені інформаційні системи, ризики інформаційної безпеки, аудит, що пов’язані з темою дисертації. Має більше 200 публікацій, з яких 17 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 3.

Публікації аспирантів