АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам
досліджень наукових керівників

Наукові керівники здобувачів ОНП є активними дослідниками за спеціальністю, мають публікації, дотичні до тематики дослідження аспірантів, які:

·           мають можливість ознайомитися з напрямками досліджень наукових керівників ще до вступу у аспірантуру;

·           можуть погодити напрямок своїх досліджень з потенційним керівником до початку роботи з ним;

·           отримують доступ до наукових публікацій в напрямку, який цікавий їм для дослідження, а також до публікацій наукових керівників;

·           формується та надається відеокаталог потенційних наукових керівників аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «SuperDoc».

Лаптєва Тетяна (тема «Модель та методи виявлення неправдивої інформації в інформаційному просторі на основі експертно-машинних методів ранжування»)-науковий керівник Наталія Вікторівна Лукова-Чуйко, д.т.н.. професор, завідувач кафедри КБЗІ, спеціаліст з протидії впливу на об’єкти критичної інфраструктури, виявлення неправдивої інформації, захисту інформації, що пов’язані з темою аспірантки. Має понад 40 публікацій, з яких 7 в Scopus. Індекс Гірша (Scopus) – 3.

Лаптєв Сергій  (тема ««Моделі та методи захисту персональних даних з урахуванням специфіки соціальних мереж»)-науковий керівник Сергій Васильович Толюпа, д.т.н.. професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з захисту персональної інформації, захисту соціальних мереж, захисту інформації, що пов’язані з темою аспіранта. Має понад 50 публікацій, з яких 8 в Scopus. Індекс Гірша (Scopus) – 3.

Луценко Владислав (тема: «Моделі та методи захисту даних від несанкціонованого доступу на основі технології блокчейн») науковий керівник Наконечний Володимир, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст із захищених інформаційних систем та радіолокації. Має публікації за темами: «Управління інформаційною безпекою», «Стратегії захисту додатків мобільного банкінгу від атак MITM», «Протидії кібервпливу», що пов’язані з темою дисертації. Більше 150 наукових праць, серед яких 4 монографїї, 3 навчальних посібника, 58 статей у фахових виданнях України, 10 в іноземних виданнях. Доповідей на конференціях – 88, публікацій в Scopus – 24. Індекс Гірша (Scopus) – 4, індекс Гірша (Google Scholar) – 7.

Палко Дмитро (тема: «Моделі оцінки ризиків кібербезпеки в розподілених інформаційних системах») науковий керівник Бабенко Тетяна, д.т.н., професор, професор кафедри КБЗІ, спеціаліст з захищених інформаційних систем, аудиту та оцінки ризиків інформаційної та кібербезпеки. Має публікації за темами: «Захищені інформаційні системи», «Ризики інформаційної безпеки», «Аудит», що пов’язані з темою дисертації. Має більше 200 публікацій, з яких 17 в Scopus.  Індекс Гірша (Scopus) – 3.