Повернутися

Дисципліна «Теорія і технологія створення програмних систем» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта, спрямована на формування теоретичних основ та новітніх технологій розробки програмних систем, зокрема, розуміння методів їх формалізації, специфікації та верифікації на основі логіко-алгебраїчного підходу, а також вміння використовувати сучасні засоби підтримки та розробки інформаційних систем.