ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в вищому навчальному закладі “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”
у період з 20.03.2024 по 22.03.2024 р. за спеціальністю 125 «Кібербезпека»
освітньої програми «Кібербезпека» (ID у ЄДЕБО 20271) за другим рівнем вищої освіти (справа № 560/АС-24) (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 353-Е від 21 лютого 2024 р.)