Державний реєстраційний номер: 0121U113248 Відкрита

Дата реєстрації: 11-10-2021 Статус виконавця: 17 - головний виконавець
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)
Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України Телефон: 380442393333 E-mail: office.chief@univ.net.ua WWW: http://www.univ.kiev.ua
Виконавець
Назва організації: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070944 Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна Телефон: 380442393333 E-mail: office.chief@univ.net.ua WWW: http://www.univ.kiev.ua

Науковий результат
(отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами)
Мета роботи
розробка науково-методичного апарату підвищення рівня захищеності персональних даних в соціальних мережах шляхом врахування специфіки параметрів соціальних мереж та аналіз поведінки системи захисту інформації при зовнішніх впливах..

 

Наукове завдання дослідження
Наукове завдання роботи розробка науково-методичного апарату підвищення рівня захищеності персональних даних в соціальних мережах шляхом врахування специфіки параметрів соціальних мереж та аналізу поведінки системи захисту інформації при зовнішніх впливах.

 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення наукового завдання в роботі сформуванні такі часткові завдання:
Здійснили порівняльний аналіз існуючих моделей та методичних підходів щодо підвищення рівня захищеності персональних даних в соціальних мережах шляхом врахування специфіки параметрів соціальних мереж та аналізу поведінки системи захисту інформації при зовнішніх впливах.

Розробили математичну модель захисту персональних даних з урахуванням специфіки соціальних мереж.

Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування отриманого результату)
Основна увага приділена підвищенню рівня захищеності персональних даних в соціальних мережах шляхом врахування специфіки параметрів соціальних мереж та аналізу поведінки системи захисту інформації при зовнішніх впливах.
Впровадження/використання результатів у навчальному процесі.
Результати НДР використані в навчальному процесів при викладанні навчальних дисциплін:
Вступ до кібернетичної безпеки.
Національна і інформаційна безпека держави.
Кіберпростір та протидія кіберзлочинності.

Захист конфіденційних даних
Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних проектів.
Наукові статті – 8 Наукові тези – 14 Дипломні роботи – 8

Наукові статті
1. S. ToHupa, S. Laptiev. The methodology for evaluating the functional stability of the protection system of special networks. Наукоємні технології. – К: НАУ, 2022. -№ 3. – С 130-142.
2. Лукова-Чуйко Н.В., Толюпа С.В., Погасій С.С., Лаптєва Т.О., Лаптєв С.О. Удосконалення моделі захисту інформації в соціальних мережах. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, Вип. 73, 2021. С. 88 – 103.
3. Замрій І.В., Собчук А.В., Лаптєв С.О., Лаптєва Т.О., Копитко С.Б. Алгоритм контролю та прогнозування функціональної стійкості складних інформаційно-технічних систем. Телекомунікаційні та інформаційні технології. № 1 (74). 2022. С.4-15.
4. Браиловский Н.Н., Васько В., хлачова Ю. Е. Оценка технического
состояния системы кибернетической защиты объекта // Scientific & practical cyber security journal (SPCSJ) VOL 6. №2. [Electronic journal]. https://j ournal. scsa.ge/ru/papers/ocenka-tehnicheskogo-sostoj anij a-sistemy-kiberneticheskoj-zashhity-obekta/
5. Mykola Brailovskyi, Volodymyr Khoroshko, Volodymyr Artemov, Yulia Khokhlachova, Tyna Pirtskhalava Methods of preparing and conducting modern hybrid wars // Scientific & practical cyber security journal (SPCSJ) VOL 6. №3. [Electronic j ournal] .https: //journal .scsa. ge/wp-ontent/uploads/2022/10/fullj ournalseptember2022.pdf.
6. Толюпа С.В., Бучик С.С., Лукова-Чуйко Н.В., Штаненко С.С. Математична модель проектних відносин загроз та множин системи захисту інформаційної мережі. Вісник університету «Україна» «Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології». №1(03), 2022. С. 121-132.
7. С. Бучик, С. Толюпа, О. Бучик, Д. Мовчан. Інструменти віртуальної лабораторії для тестування співробітників з метою визначення готовності протидії фішинговим атакам. Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. № 1 (3), 2022. С. 19-31.
8. S. Tolrnpa, S. Laptiev. The methodology for evaluating the functional stability of the protection system of special networks. Наукоємні технології. – К: НАУ, 2022. -№ 3. – С 130-142. Наукові тези – 14. (з них 3 Scopus)
9. Лаптєв С.О., Толюпа С.В., Барабаш О.В. Модель виявлення витоку інформації за допомогою топологічної ідентифікації загроз. Тези доповідей. ХІ Міжнародна науково-практична конференція. Математика .Інформаційні технології. Освіта. Луцьк-Світязь. 3-5 червня 2022р. – с. 96-100.
10. Толюпа С.В., Бучик О.С., Меркулов М.Д., Кулько А.А. Живучість та безпека управління мережами в умовах надзвичайних ситуацій. 5-а Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні інформаційні системи та технології в інформаційному суспільстві» (AISTIS-2022). С.81-87.
11. Сергій Толюпа, Ілля Труш. Технологія оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів WEB -сайтів в умовах впливу актуальних загроз і уразливостей. Збірник матеріалів доповідей та тез. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпе-ки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSnS)”. КНУ імені Тараса Шевченка. – 2022. С. 128 -129.
12. Сергій Толюпа, Анна Мостовенко. Вразливості та запобігання загрозам на об’єктах кри-тичної інфраструктури. Збірник матеріалів доповідей та тез. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSnS)” КНУ імені Тараса Шевченка. – 2022. С. 36
13. Толюпа С.В., Бучик О.С., Меркулов М.Д. Комплексна інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для протидії кібервторгненням. Збірник матеріалів доповідей та тез. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSrrS)” КНУ імені Тараса Шевченка. – 2022. С. 38-39
14. Сергій Лаптєв, Сергій Толюпа, Іван Опірський. Дослідження моделей захисту інформації у кіберфізичних системах. Збірник матеріалів доповідей та тез. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних си-стем (PCSrrS)” КНУ імені Тараса Шевченка. – 2022.
15. Браіловський М.М. Безпеки у віртуальних середовищах під час використання публічної хмари / Влад Бобровніков, Микола Браіловський // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ, 27-28 жовтня 2022 року; Київський