НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ ISTS

DOI журналуhttps://doi.org/10.17721/ISTS

ISSN: 2707-1758

Сайт: https://ists.knu.ua/

Мова видання: українська, англійська

 

Головний редактор:

Доктор технічних наук, професор Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

Заступник головного редактора:

Доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович

 

Супровід та підтримка сайту журналу:

Доктор технічних наук, професор Бучик Сергій Степанович

 

Відповідальні секретарі:

·          кандидат технічних наук, старший науковий            співробітник Щебланін Юрій Миколайович

·          кандидат технічних наук Фесенко Андрій                Олексійович

·          кандидат технічних наук Даков Сергій                      Юрійович

 

 

Наукові рубрики:

   ·          Інформаційна та кібернетична безпека;

   ·          Комп’ютерні науки та інформаційні технології;

   ·          Інформаційно-комунікаційні системи.

 

        Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість:

Висвітлення теоретичних засад та практичних аспектів розвитку науки і техніки в галузі безпеки інформаційних систем та технологій.

 

Задачами реалізації мети наукового видання є:

    ·          Науково-технічне представлення та розкриття впливу складових науково-технічного прогресу на        інформаційне середовище держави та суспільства;

    ·           Розвиток і надання якісних технічних послуг систем інформаційної та кібербезпеки в                            інформаційно-комунікаційних системах та їх мережах;

    ·           Висвітлення проблем захисту державних та суспільних інформаційних ресурсів, баз даних та              знань;

    ·            Сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем та послуг, концептуальні питання          науково-технічної та науково-інноваційної політики у світовому та інформаційному середовищі          країни.

 

Рішення Міністерства Юстиції про державну реєстрацію журналу. Наказ від 15.03.2019 № 843/5.  Усі статті, починаючи з 2020 року (з випуску 1), отримують цифровий ідентифікатор DOI та індексуються у базі CrossRef.

        Процес рецензування:

За загальними положеннями всі статті проходять 3 етапи розгляду:

·          І етап – перевірка на плагіат за допомогою вільнo доступних програм;

·          ІІ етап – перевірка на відповідність вимогам журналу “Безпека інформаційних систем і                      технологій”;

·          ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування.

 

1.   Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі.

2.   Рецензування закрите – П.І.Б. рецензентів авторам не повідомляється.

3.   Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.

4.   Рецензент у своєму рішенні про публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.

5.   Думка рецензента не є остаточною.

6.   Результатом рецензування є рекомендація рецензента.

7.   У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.

8.   Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.

 

Порядок рецензування:

1.   Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).

2.   Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.

3.   Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеним рецензентам.

4.   Результат рецензування – рекомендація рецензента.

5.   Рецензії на рукопис направляється автору в будь-якому випадку.

6.   У разі позитивних рецензій рукопис передається до редакції для її підготовки до публікації.

7.   У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.

8.   У разі негативної рецензії на рукопис – автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

9.   У разі переробки рукопису – готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).

10.       У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

11.       Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

12.       Рукопис, що отримав позитивні рецензії, передається до редакції для підготовки до публікації.

        Етична політика:

Редакційна політика журналу “Безпека інформаційних систем і технологій” спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics  http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися. У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов’язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється. Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими керівництвами COPE (Committee on Publication Ethics):

https://publicationethics.org/guidance/Guidelines.

 

        Періодичність публікації:


Крайній термін подання статті:

·     до першого номеру – 1 березня;

·     до другого номеру – 1 червня;

·     до третього номеру – 1 вересня;

·     до четвертого номеру – 1 грудня.

Терміни виходу випусків журналу:

        ·     перший – до 30 квітня;

        ·     другий – до 31 липня;

        ·     третій – до 31 жовтня;

        ·     четвертий – до 31 січня.