НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ ISTS

DOI журналуhttps://doi.org/10.17721/ISTS

ISSN: 2707-1758

Сайт: https://ists.knu.ua/

Мова видання: українська, англійська

 

Головний редактор:

Доктор технічних наук, професор Бучик Сергій Степанович

 

Відповідальні секретарі:

·                 кандидат технічних наук, доцент Фесенко Андрій Олексійович;

·                 кандидат технічних наук Даков Сергій Юрійович;

·                 кандидат технічних наук, Торошанко Олександр Станіславович;

Наукові рубрики:
1. Кібербезпека та захист інформації.
2. Комп’ютерні науки.
3. Інформаційні системи та технології.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість:

висвітлення теоретичних засад та практичних аспектів розвитку науки і техніки в галузі безпеки інформаційних систем та технологій.

Задачами реалізації мети наукового видання є:

1. Науково-технічне представлення та розкриття впливу складових науково-технічного прогресу на інформаційне середовище держави та суспільства;

2. Розвиток і надання якісних технічних послуг систем інформаційної та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та їх мережах;

3. Висвітлення проблем захисту державних та суспільних інформаційних ресурсів, баз даних та знань;

4. Сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем та послуг, концептуальні питання науково-технічної та науково-інноваційної політики у світовому та інформаційному середовищі країни.

Рішення Міністерства Юстиції про державну реєстрацію журналу. Наказ від 15.03.2019 № 843/5

Рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення №357 від 15.02.2024, протокол №6 зареєстровано суб’єкт (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у сфері друкованих медіа. Опис діяльності у сфері медіа (відповідно до додатка рішення Національної ради):

·      назва друкованого медіа: «Безпека інформаційних систем і технологій» / «Information systems and technologies security»;

·      вид друкованого медіа: журнал;

·      періодичність виходу примірників: 2 рази на рік;

·   територія розповсюдження примірників: територія України та територія поза межами державного кордону України;

·      спосіб розповсюдження примірників: безкоштовне розповсюдження;

·      мова (мови) розповсюдження: українська (англійська);

·      ідентифікатор медіа: R30-02757.

Усі статті, починаючи з 2020 року (з випуску 1), отримують цифровий ідентифікатор DOI та індексуються у базі CrossRef.

Усі статті проходять 3 етапи розгляду:

І етап – перевірка на плагіат за допомогою вільнодоступних програм.

ІІ етап – перевірка на відповідність вимогам журналу “Безпека інформаційних систем і технологій”.

ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування.

1.            Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі.

2.            Рецензування закрите – П.І.Б. рецензентів авторам не повідомляється.

3.            Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.

4.     Рецензент у своєму рішенні про публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.

5.            Думка рецензента не є остаточною.

6.            Результатом рецензування є рекомендація рецензента.

7.            У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.

8.            Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.

Порядок рецензування :

1.            Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).

2.       Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.

3.            Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеним рецензентам.

4.            Результат рецензування – рекомендація рецензента.

5.            Рецензії на рукопис направляється автору в будь-якому випадку.

6.            У разі позитивних рецензій рукопис передається до редакції для її підготовки до публікації.

7.  У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.

8.          У разі негативної рецензії на рукопис – автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

9.            У разі переробки рукопису – готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).

10.       У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

11.       Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

12.       Рукопис, що отримав позитивні рецензії, передається до редакції для підготовки до публікації.

Етична політика

Редакційна політика журналу “Безпека інформаційних систем і технологій” спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов’язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється. Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими керівництвами COPE (Committee on Publication Ethics – https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

1.            до першого номеру – 1 червня;

2.            до другого номеру – 1 грудня.

Терміни виходу випусків журналу:

1.            перший – 31 липня;

2.            другий – до 31 січня.