РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

ОПП 125 “КІБЕРБЕЗПЕКА”

ОС “БАКАЛАВР” 2019

ОК.01 Вступ до університетських студій Детально
ОК.02 Українська та зарубіжна культура Детально
ОК.03 Філософія Детально
ОК.04 Дискретна матиматика Вилучено
ОК.05 Теорія ймовірності та математична статистика Детально
ОК.06 Фізика Детально
ОК.07 Національна та інформаційна безпека держави Детально
ОК.08 Операційні системи та їх захист Детально
ОК.09 Технології програмування захищених систем Детально
ОК.10 Cигнали та процеси в системах технічного захисту інформації Детально
ОК.11 Електроніка та мікросхемотехніка Детально
ОК.12 Архітектура комп’ютерних систем Детально
ОК.13 Інформаційні системи та мережі Детально
ОК.14 Теорія інформації та кодування Детально
ОК.15 Криптографічні системи захисту інформації Детально
ОК.16 Комплексні системи захисту інформації Детально
ОК.17 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності Детально
ОК.18 Управління інформаційною безпекою Детально
ОК.19 Захист інформації в інформаційних системах та мережах Детально
ОК.20 Кіберпростір та протидія кіберзлочинності Вилучено
ОК.21 Проектно-технологічна практика Детально
ОК.22 Науково-дослідна практика Детально
ОК.23 Іноземна мова Детально
ОК.24 Вища математика Вилучено
ОК.25 Науковий образ світу Детально
ОК.26 Комп’ютерна графіка та мультимедійні технології Детально
ОК.27 Інформатика Вилучено
ОК.28 Вступ до фаху Вилучено
ОК.29 Безпека банківських технологій Детально
ОК.30 Кваліфікаційна робота бакалавра Детально
ОК.31 Соціально-політичні студії Детально
Робочі програми та анотації вибіркових навчальних дисциплін Детально