Повернутися

Дисципліна «Академічне письмо англійською мовою» належить до переліку обов’язкових копонент. Вона забезпечує професійний та науковий розвиток, спрямована на формування концептуальних і методологічних знань, вміння критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї, ефективно викладати та відстоювати власні результати на письмі у формі наукових текстів, доповідей, статей та монографій англійською мовою. У межах дисципліни вивчаються основні принципи побудови наукових текстів та ефективної презентації здобутих у дослідженнях результатів англійською мовою. Окремої уваги у курсі приділено методиці висвітлення результатів наукових досліджень у письмовій формі.