Відбувся виступ нашої студентки Гречки Вікторії на конференції IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S&T

Відбувся виступ нашої студентки Гречки Вікторії на конференції IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S&T за темою Secure software developing recommendations.

На конференції обговорено, шкідливий вплив на інформацію в процесі функціонування комп’ютерних систем різного призначення здійснюється з метою порушення конфіденційності, цілісності і доступності і є можливим внаслідок експлуатації наявних вразливостей. Результатом такого впливу може бути несанкціонований доступ до даних або витік конфіденційної інформації. Актуальність розробки рекомендацій по створенню безпечного програмного забезпечення (ПЗ) полягає у вдосконаленні підходів до розробки ПЗ з метою ліквідації вразливостей для нового ПЗ та досліджень вже створеного ПЗ на предмет відсутності в ньому вразливостей.

Для вирішення цієї проблеми, по-перше, було проведено аналіз життєвих циклів програмного забезпечення з метою визначення основних етапів його розробки. Наступним кроком були визначені можливі загрози для інформації на кожному з етапів розробки. Розглянуто уразливість переповнення буферу як приклад. Наведено можливі способи експлуатації цієї вразливості, проаналізовано переваги і недоліки засобів виявлення та протидії. Як результат, запропоновано рекомендації щодо розробки безпечного програмного забезпечення як на загальному рівні, так і більш конкретні стосовно переповнення буфера. Практичною цінністю рекомендацій є зменшення ризиків порушення властивостей інформації, що підлягає захисту, і мінімізація витрат організації. Отримані в роботі результати також можуть бути використані для прийняття рішень про можливість експлуатації відповідного програмного забезпечення.